بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50025

وزن :

5/4 قیراط

ابعاد :

11*9 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
33,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/24 00:12:0533,000 تومان M...9 (202)
آمیتیست کابوشن
498

5/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

آمیتیست کابوشن
315

2/55 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
183

4/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

آمیتیست
221

6/45 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

آمیتیست
28

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آمیتیست
43

2/1 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آمیتیست
6

1/5 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمیتیست
81

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
6

4/4 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

آمیتیست
57

2/9 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

آمیتیست
82

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
82

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
66

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمیتیست
69

3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

آمیتیست
59

3/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

آمیتیست
21

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
76

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
80

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

آمیتیست
36

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
70

3/3 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

گوی آمیتیست
151

118/2 گرم

44*44 میلیمتر

قیمت پایه 177,000 تومان

آویز آمیتیست
2

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست
2
87

3/2 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

سنگ آمیتیست
13

46 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ آمیتیست
39

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
76

403 گرم

95*90 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمیتیست
85

6/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گوی آمیتیست
1
103

20/05 گرم

24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 42,000 تومان

آمیتیست
31

85/1 قیراط

27*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آمیتیست
1
87

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 39,000 تومان

آمیتیست بزریل
21

44/7 قیراط

34*26 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

مهره آمیتیست
83

19/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آمیتیست
1
39

22/4 قیراط

13*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
27

3/25 قیراط

12.1*8.16*5.27 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

آمیتیست
1
59

53/8 قیراط

32*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 60,000 تومان

کریستال آمیتیست
80

9/8 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
83

11/5 قیراط

12*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
74

46/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال آمیتیست
82

43/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آمیتیست
83

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم