بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دلربا 10*14

کد کالا :

50546

وزن :

5 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

دلربا 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
4,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/06 07:23:184,000 تومان A...t (712)

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
147

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
235

5/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
252

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
185

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
182

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
80

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
38

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
80

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
109

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
113

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
98

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
16

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
102

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
109

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
3

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
59

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
81

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
72

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
116

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
69

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 16*12
101

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز دلربا
1
36

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
86

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
37

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
7

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
25

15/3 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
45

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
94

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
73

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
128

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

هرم دلربا
7

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

آویز دلربا
70

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
19

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
84

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
56

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
51

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان