بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دلربا 10*14

کد کالا :

50545

وزن :

5/25 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

دلربا 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
4,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/03/28 14:29:394,000 تومان b...4 (47)

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
151

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
238

5/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
254

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
187

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
187

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
84

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
40

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
82

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
111

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
117

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
19

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
106

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
112

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
6

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
62

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
1

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
83

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
75

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
119

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
71

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

آویز دلربا
9

16 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
88

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
113

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دلربا
38

106/7 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
14

21/85 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
70

7/8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
41

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
116

17/35 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
75

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
100

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دلربا
37

18/5 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
24

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
86

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
1
60

25/3 قیراط

12*18 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
56

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان