بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دلربا 10*14

کد کالا :

50541

وزن :

5/15 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

دلربا 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
4,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/28 23:05:104,000 تومان H...i (0)

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
144

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
232

5/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
248

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
181

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
179

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
80

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
38

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
80

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
109

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
113

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
98

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
15

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
102

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
109

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
3

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
58

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
81

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
72

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
116

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
69

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 16*12
97

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز دلربا
1
32

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

دلربا
33

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
3

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
61

8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
66

17/8 قیراط

17*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
20

15/3 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
40

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
91

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
127

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

هرم دلربا
5

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

آویز دلربا
66

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
15

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
75

22/7 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
55

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
50

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان