بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتزیت 16*12

کد کالا :

50523

وزن :

8/3 قیراط

ابعاد :

16*12 میلیمتر

کوارتزیت 16*12
$
بالاترین پیشنهاد
22,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/26 01:48:3722,000 تومان M...9 (199)
1397/08/25 20:05:3921,000 تومان v...z (567)
1397/08/25 04:04:5720,000 تومان H...4 (0)
1397/08/25 04:04:5620,000 تومان v...z (567)
1397/08/25 04:04:378,000 تومان H...4 (0)

این کالا تحت عنوان جید و یا عقیق زرد نیز در بازار عرضه میگردد. تشابه زیادی با عقیق زرد دارد ولی ساختار درونی آن با عقیق متفاوت است. کوارتزیت معمولا بی رنگ است و طی فرایند های بهسازی طیف های رنگ مختلف سبز، زرد، قرمز، بنفش و ... در آن ایجاد می گردد.

کوارتزیت
16

9/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

کوارتزیت
23

11/05 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتزیت
70

9/45 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

کوارتزیت
58

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

کوارتزیت
38

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

کوارتزیت
6

8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

کوارتزیت
34

8/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

کوارتزیت
1
60

8/1 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 6,000 تومان