بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50020

وزن :

1/65 قیراط

ابعاد :

8*8 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 04:19:1211,000 تومان M...9 (197)
آمیتیست کابوشن
490

5/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

آمیتیست کابوشن
310

2/55 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
178

4/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

آمیتیست
215

6/45 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

آمیتیست
24

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آمیتیست
38

2/1 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آمیتیست
0

1/5 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمیتیست
75

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
0

4/4 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

آمیتیست
52

2/9 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

آمیتیست
76

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
77

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
58

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمیتیست
62

3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

آمیتیست
54

3/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

آمیتیست
15

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
70

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
74

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

آمیتیست
32

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
66

3/3 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

گوی آمیتیست
139

118/2 گرم

44*44 میلیمتر

قیمت پایه 177,000 تومان

آویز آمیتیست
4

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست
73

3/2 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
7

46 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ آمیتیست
33

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
69

403 گرم

95*90 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمیتیست
75

6/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گوی آمیتیست
1
91

20/05 گرم

24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 42,000 تومان

آمیتیست
25

85/1 قیراط

27*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آمیتیست
80

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

آمیتیست بزریل
15

44/7 قیراط

34*26 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

مهره آمیتیست
75

19/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آمیتیست
24

22/4 قیراط

13*20 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
19

3/25 قیراط

12.1*8.16*5.27 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

آمیتیست
53

53/8 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

کریستال آمیتیست
74

9/8 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
72

11/5 قیراط

12*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
90

42/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

کریستال آمیتیست
102

39/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمیتیست
75

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست