بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین کابوشن

کد کالا :

50019

وزن :

2/45 قیراط

ابعاد :

9*8 میلیمتر

سیترین کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
21,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/09/04 15:50:1721,000 تومان e...z (0)
سیترین کابوشن
69

1/85 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین کابوشن
42

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

سیترین کابوشن
77

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

سیترین
40

4/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

سیترین
1

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

سیترین کابوشن
55

3/35 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
37

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
22

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
43

117/3 قیراط

27*25 میلیمتر

قیمت پایه 230,000 تومان

مهره سیترین
148

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
52

58/2 قیراط

33.3*19.64 میلیمتر

قیمت پایه 1,805,000 تومان

سیترین
45

26/5 قیراط

28*18 میلیمتر

قیمت پایه 133,000 تومان

سیترین مخراجی
43

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
105

8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

سیترین طلایی
40

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین طلایی
46

1/7 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
39

9/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

سیترین
28

9 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 117,000 تومان

سیترین
28

2/2 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم