بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین کابوشن

کد کالا :

50019

وزن :

2/45 قیراط

ابعاد :

9*8 میلیمتر

سیترین کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
21,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/09/04 15:50:1721,000 تومان e...z (0)
سیترین
23

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

سیترین
33

4/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
11

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
11

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین طلایی
129

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

مهره سیترین
1
133

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 22,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
65

45/45 قیراط

32*20.54 میلیمتر

قیمت پایه 1,459,000 تومان

سیترین
1
88

39/6 قیراط

29*23 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 210,000 تومان

سیترین مخراجی
94

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
71

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

سیترین طلایی
105

1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سیترین
113

51/1 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

سیترین
90

13 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

سیترین
1
71

9/8 قیراط

14*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 133,000 تومان

سیترین
73

5/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم