بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تسبیح عقیق

کد کالا :

2-0017

وزن :

49 گرم

ابعاد :

10 میلیمتر

تسبیح عقیق
$
نمایش قیمت با ورود

نمایش قیمت با ورود

طول تسبیح 18 سانتی متر و قطر دانه ها 10 میلیمتر می باشد

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق