بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دلربا 16*12

کد کالا :

50482

وزن :

9/25 قیراط

ابعاد :

16*12 میلیمتر

دلربا 16*12
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/01 01:26:396,000 تومان G...r (115)

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 16*12
15

9/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
6

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
0

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
37

9/8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
75

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
22

9/75 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دلربا 16*12
63

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دلربا 16*12
83

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا 16*12
77

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
43

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
77

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
23

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
86

8/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دلربا
62

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دلربا
91

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آویز دلربا
7

16 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
1
37

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
86

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
111

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دلربا
39

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
8

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره دلربا
45

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
95

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
74

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
129

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دلربا
71

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
21

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
85

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
58

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
53

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان