بارگذاری تصاویر
نام کالا :

در ایرانی

کد کالا :

50479

وزن :

9/6 قیراط

ابعاد :

16*11 میلیمتر

در ایرانی
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/27 13:40:4611,000 تومان G...r (115)
در ایرانی
1

7/3 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

در ایرانی
22

8/8 قیراط

15*11.5 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

در ایرانی
70

10/95 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

دُر ایرانی
14

9/65 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دُر ایرانی
19

5/95 قیراط

17*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

دُر ایرانی
9

7/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دُر ایرانی
35

8/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

دُر ایرانی
44

15/25 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

دُر ایرانی
54

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
104

52 گرم

62*26 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

دُر ایرانی
29

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
18

18/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دُر حسینی نجفی
63

15/75 قیراط

24*15 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
34

129/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر هندی
13

7/45 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

دُر هندی
91

7/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان

کوارتز
79

46/9 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

آویز کوارتز
34

12/7 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور کوارتز
87

37/83 گرم

39*26 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

دُر نجف
56

15/9 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان