بارگذاری تصاویر
نام کالا :

در ایرانی

کد کالا :

50477

وزن :

16/65 قیراط

ابعاد :

17.5*14 میلیمتر

در ایرانی
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/23 10:45:4411,000 تومان s...4 (32)
در ایرانی
3

7/3 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

در ایرانی
23

8/8 قیراط

15*11.5 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

در ایرانی
73

10/95 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

دُر ایرانی
15

9/65 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دُر ایرانی
20

5/95 قیراط

17*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

دُر ایرانی
10

7/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دُر ایرانی
38

8/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

دُر ایرانی
46

15/25 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

دُر ایرانی
56

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
1
109

52 گرم

62*26 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 54,000 تومان

دُر ایرانی
30

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
26

22/3 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دُر حسینی نجفی
64

15/75 قیراط

24*15 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
66

130/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر هندی
15

7/45 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

دُر هندی
92

7/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان

کوارتز
78

56/4 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

آویز کوارتز
36

12/7 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور کوارتز
1
81

46/58 گرم

29*41 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

دُر نجف
56

15/9 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان