بارگذاری تصاویر
نام کالا :

در ایرانی

کد کالا :

50475

وزن :

19/1 قیراط

ابعاد :

21.5*14 میلیمتر

در ایرانی
$
بالاترین پیشنهاد
14,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/13 00:17:1914,000 تومان v...z (567)
1397/08/13 00:15:1913,000 تومان N...i (475)
1397/08/12 17:40:2812,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 17:18:5911,000 تومان N...i (475)
در ایرانی
27

7/3 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

در ایرانی
2

8/8 قیراط

15*11.5 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

در ایرانی
13

10/95 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

دُر ایرانی
33

9/65 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دُر ایرانی
37

5/95 قیراط

17*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

دُر ایرانی
30

7/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دُر ایرانی
7

8/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

دُر ایرانی
17

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

دُر ایرانی
74

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

دُر ایرانی
65

15/25 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
25

25/9 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دُر حسینی نجفی
53

19/3 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
20

129/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر هندی
98

11/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

دُر هندی
102

6/1 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

کوارتز
25

46/9 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

آویز کوارتز
30

19/2 قیراط

15*16 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور کوارتز
79

37/22 گرم

44*24 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

دُر نجف
52

9/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان