بارگذاری تصاویر
نام کالا :

در ایرانی

کد کالا :

50467

وزن :

12/3 قیراط

ابعاد :

20*13 میلیمتر

در ایرانی
$
بالاترین پیشنهاد
15,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 12:58:1015,000 تومان H...h (16)
در ایرانی
20

8/8 قیراط

15*11.5 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

در ایرانی
68

10/95 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

دُر ایرانی
11

9/65 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دُر ایرانی
17

5/95 قیراط

17*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

دُر ایرانی
7

7/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دُر ایرانی
33

8/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

دُر ایرانی
43

15/25 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

دُر ایرانی
26

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

دُر ایرانی
52

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

در ایرانی
81

7/3 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
16

18/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دُر حسینی نجفی
62

15/75 قیراط

24*15 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
32

129/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر هندی
11

7/45 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

دُر هندی
87

7/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان

کوارتز
78

46/9 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

آویز کوارتز
32

12/7 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور کوارتز
83

37/83 گرم

39*26 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

منشور کوارتز
83

123/48 گرم

102*29 میلیمتر

قیمت پایه 149,000 تومان

دُر نجف
53

15/9 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان