بارگذاری تصاویر
نام کالا :

جاسپر 20*15

کد کالا :

50450

وزن :

11/2 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

جاسپر 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/05/06 01:58:326,000 تومان A...1 (206)
جاسپر 20*15
3

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
41

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
28

11/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
17

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

جاسپر 20*15
33

11/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
80

11/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
57

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر قرمز 10*15
8

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
76

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
187

210 گرم

83*53 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند جاسپر
5

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
75

6/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
8

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
42

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
49

28/9 قیراط

25*23 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
18

153 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
43

30/55 قیراط

42*21 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
81

29/4 قیراط

40*19 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

جاسپر امپریال
64

4800 گرم

160*152 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

آویز جاسپر
22

8/5 قیراط

19*-10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
3

6/7 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
79

286 گرم

112*47 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جاسپر
83

18/8 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
56

147/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
59

25/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
82

17/4 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
65

75/1 قیراط

31*49 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر