بارگذاری تصاویر
نام کالا :

جاسپر 20*15

کد کالا :

50445

وزن :

11/85 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

جاسپر 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/28 11:30:296,000 تومان m...m (102)
جاسپر 20*15
35

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
70

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
26

11/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
10

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

جاسپر 20*15
28

11/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
76

11/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
53

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر قرمز 10*15
3

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
15

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
182

210 گرم

83*53 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند جاسپر
10

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
50

7/3 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
5

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
41

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
47

28/9 قیراط

25*23 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
73

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
41

30/55 قیراط

42*21 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
80

29/4 قیراط

40*19 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

جاسپر امپریال
63

4800 گرم

160*152 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

آویز جاسپر
21

8/5 قیراط

19*-10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
51

7/9 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
77

286 گرم

112*47 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جاسپر
67

31/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
53

147/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
52

18 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
81

17/4 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
63

75/1 قیراط

31*49 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر