بارگذاری تصاویر
نام کالا :

جاسپر 20*15

کد کالا :

50444

وزن :

11/4 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

جاسپر 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/12/16 05:11:596,000 تومان L...i (64)
جاسپر 20*15
26

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
4

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
32

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
50

11/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
68

11/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
11

11/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
21

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
51

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
118

291 گرم

91*63 میلیمتر

قیمت پایه 145,000 تومان

دستبند جاسپر
3

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آویز جاسپر
4

8/8 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
101

6/95 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
23

39/05 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
22

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
78

27 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
96

88/5 قیراط

50*39 میلیمتر

قیمت پایه 132,000 تومان

جاسپر امپریال
38

2730 گرم

144*125 میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

جاسپر
59

9/25 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
1
108

564 گرم

76*80 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 36,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
69

19/65 قیراط

25*22 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز جاسپر
101

21/05 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
56

147/9 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
29

15/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
99

18/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
59

58 قیراط

46*29 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

بامبو جاسپر اندونزی
84

13/6 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز جاسپر
63

19/2 قیراط

13*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر