بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین کابوشن

کد کالا :

50015

وزن :

3/7 قیراط

ابعاد :

11*8 میلیمتر

سیترین کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
31,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/05 15:36:3031,000 تومان E...r (84)
سیترین کابوشن
97

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

سیترین کابوشن
51

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

سیترین کابوشن
4

3/35 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

سیترین
7

4/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

سیترین تامبل شده
163

46 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
52

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
39

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
17

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین + شناسنامه
46

2/4 قیراط

9.03*7.66 میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

مهره سیترین
75

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین
32

43/55 قیراط

30*19 میلیمتر

قیمت پایه 218,000 تومان

سیترین مخراجی
77

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
81

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
32

0/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

سیترین طلایی
52

0/6 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سیترین
61

10/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

سیترین
52

8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

سیترین
1
55

9 قیراط

13*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 92,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم