بارگذاری تصاویر
نام کالا :

جاسپر 20*15

کد کالا :

50438

وزن :

11/3 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

جاسپر 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/01 06:41:086,000 تومان M...h (0)
جاسپر 20*15
3

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
42

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
29

11/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
19

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

جاسپر 20*15
34

11/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
83

11/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
59

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر قرمز 10*15
10

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
77

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند جاسپر
7

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
78

6/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
0

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
22

50/2 قیراط

46*25 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
52

28/9 قیراط

25*23 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

جاسپر
93

198 گرم

70*56 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
20

153 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
47

58 قیراط

40*33 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
80

49/1 قیراط

50*25 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

جاسپر امپریال
30

3729 گرم

140*135 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

آویز جاسپر
7

8/6 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
5

6/7 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
172

481 گرم

106*69 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز جاسپر
84

18/8 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
55

147/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
60

25/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
82

17/4 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
43

41/7 قیراط

41*25 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر