بارگذاری تصاویر
نام کالا :

انیکس 10*14

کد کالا :

50435

وزن :

7/35 قیراط

ابعاد :

14*10 میلیمتر

انیکس 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/17 18:10:538,000 تومان N...i (475)
1397/08/16 02:35:507,000 تومان H...4 (0)
1397/08/13 17:26:196,000 تومان N...i (475)
انیکس
5

8/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

مهره انیکس
4

19/1 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم انیکس
27

307 قیراط

44*44*34 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

انیکس
37

7/55 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره انیکس
68

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
12

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
121

6/6 قیراط

9*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

انیکس
65

4/6 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

انیکس
91

4/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس (پک 5 عددی)
147

4/4 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
81

21/4 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان