بارگذاری تصاویر
نام کالا :

انیکس 10*14

کد کالا :

50433

وزن :

9/95 قیراط

ابعاد :

15*11 میلیمتر

انیکس 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/01 06:40:476,000 تومان M...h (0)
انیکس
6

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

مهره انیکس
1

19/1 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
38

8/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره انیکس
73

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
11

8/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
1
128

6/6 قیراط

9*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

انیکس
121

4/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

انیکس
102

4/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس (پک 5 عددی)
104

5/4 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
86

21/4 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان