بارگذاری تصاویر
نام کالا :

انیکس 10*14

کد کالا :

50431

وزن :

8/65 قیراط

ابعاد :

14.5*10.5 میلیمتر

انیکس 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/12/15 16:21:156,000 تومان Z...a (31)
انیکس
1

8/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

انیکس
41

8/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره انیکس
49

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
9

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
80

6/4 قیراط

9*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

انیکس
76

4/65 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

انیکس
106

4/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس (پک 5 عددی)
108

5/4 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
89

21/9 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره انیکس
0

19/3 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان