بارگذاری تصاویر
نام کالا :

انیکس 10*14

کد کالا :

50430

وزن :

8/7 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

انیکس 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/30 10:03:116,000 تومان m...e (62)
انیکس
5

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

مهره انیکس
0

19/1 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
37

8/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره انیکس
72

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
9

8/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
126

6/6 قیراط

9*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

انیکس
118

4/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

انیکس
101

4/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس (پک 5 عددی)
151

4/4 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
85

21/4 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان