بارگذاری تصاویر
نام کالا :

انیکس 10*14

کد کالا :

50428

وزن :

8/25 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

انیکس 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
7,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/05 12:19:337,000 تومان N...i (475)
1397/08/01 00:43:576,000 تومان p...n (14)
انیکس
9

8/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

انیکس
15

8/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره انیکس
69

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس
1

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
131

6/5 قیراط

9*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

انیکس
121

4/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

انیکس
93

4/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

انیکس (پک 5 عددی)
128

5/3 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

انیکس
109

22 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره انیکس
21

19/5 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان