بارگذاری تصاویر
نام کالا :

ابسیدین لکه برفی

کد کالا :

50421

وزن :

5/05 قیراط

ابعاد :

10*15 میلیمتر

ابسیدین لکه برفی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/05 15:26:558,000 تومان N...i (475)
1397/09/05 13:30:217,000 تومان j...2 (3)
1397/09/02 12:22:136,000 تومان N...i (475)
ابسیدین لکه برفی
17

93 گرم

48*40 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
14

7/25 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند ابسیدین لکه برفی
24

127 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
1
106

22/7 قیراط

22*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

ابسیدین لکه برفی
46

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 2,000 تومان

اوبسیدین

اوبسیدین

اطلاعات کامل درباره ی اوبسیدین