بارگذاری تصاویر
چشم ببر
کد کالا :

50410

وزن :

6 قیراط

ابعاد :

15*11 میلیمتر

قیمت :

15,000 تومان

چشم ببر
525

6/3 قیراط

13.5*10.5 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

چشم ببر
491

8/1 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
102

6/65 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
67

6/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
22

7/8 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
36

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

چشم ببر
57

1/11 گرم

12*9 میلیمتر

قیمت 3,000 تومان

چشم ببر
70

7 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

چشم ببر
76

6/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
71

6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

چشم ببر
18

6/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
76

4/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

چشم ببر
75

4/4 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

چشم ببر
75

6/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

چشم ببر
2

4/4 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

چشم ببر
74

9/1 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
69

7/1 قیراط

15*9 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

چشم ببر
81

6/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

چشم ببر
45

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
31

5/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

اسلایس چشم ببر
94

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
47

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
5

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
11

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
51

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
67

35 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
119

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
79

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
95

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
70

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
89

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
72

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
67

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
66

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
74

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
22

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
79

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
75

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
71

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
71

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر