بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چشمم ببر

کد کالا :

50408

وزن :

10/8 قیراط

ابعاد :

17*13 میلیمتر

چشمم ببر
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/02 00:44:4811,000 تومان M...h (0)
چشم ببر
501

9/8 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
340

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
121

7/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

چشم ببر
110

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
120

9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
70

9/4 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
88

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
8

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
120

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
136

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
136

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
114

9/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
117

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

چشم ببر
151

11 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
44

11/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
83

11/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
64

11/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
74

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
99

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

چشم ببر
50

11/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس چشم ببر
93

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
46

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
5

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
11

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
51

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
67

35 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
119

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
78

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
85

29 قیراط

شاخص میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

چشم ببر
68

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
86

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
70

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
65

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
64

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
72

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
20

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
77

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
68

85/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
71

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم