بارگذاری تصاویر
چشم ببر
کد کالا :

50406

وزن :

6/3 قیراط

ابعاد :

13.5*10.5 میلیمتر

قیمت :

16,000 تومان

چشم ببر
497

8/1 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
497

6 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

چشم ببر
106

6/65 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
68

6/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
24

7/8 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
38

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

چشم ببر
58

1/11 گرم

12*9 میلیمتر

قیمت 3,000 تومان

چشم ببر
71

7 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

چشم ببر
77

6/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
73

6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

چشم ببر
20

6/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
77

4/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

چشم ببر
76

4/4 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

چشم ببر
76

6/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

چشم ببر
5

4/4 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

چشم ببر
77

9/1 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
71

7/1 قیراط

15*9 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

چشم ببر
82

6/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

چشم ببر
48

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
33

5/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

اسلایس چشم ببر
99

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
54

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
11

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
17

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
57

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
76

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
126

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
84

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
99

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
74

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
94

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
75

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
70

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
70

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
77

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
24

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
83

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
81

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
76

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر