بارگذاری تصاویر
چشم ببر
کد کالا :

50405

وزن :

7/85 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

قیمت :

20,000 تومان

چشم ببر
31

8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
10

8/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
22

8/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
66

7/8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
3

9/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
44

7/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
79

9/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
38

8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
58

8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
31

8/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
57

8/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
18

6/5 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

چشم ببر
13

6/9 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

چشم ببر
48

6/3 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اسلایس چشم ببر
96

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
50

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
8

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
13

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
53

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
71

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
120

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
80

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
96

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
70

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
91

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
72

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
68

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
68

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
74

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
22

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
80

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
78

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
72

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
73

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم