بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چشمم ببر

کد کالا :

50404

وزن :

15/45 قیراط

ابعاد :

17*13 میلیمتر

چشمم ببر
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/30 14:56:2012,000 تومان G...r (115)
1397/06/29 22:14:3411,000 تومان H...i (0)
چشم ببر
167

9/85 قیراط

15*11.5 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
77

11/35 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
89

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
28

9/2 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
71

11 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
83

14/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

چشم ببر
54

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

چشم ببر
75

9/4 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
78

8 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
86

13/2 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

چشم ببر
73

12/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

چشم ببر
77

17 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

چشم ببر
79

15/8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

چشم ببر
66

8/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

چشم ببر
23

11/8 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
79

9/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
71

11/2 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
81

13/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

چشم ببر
75

7/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

چشم ببر
81

13/2 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس چشم ببر
98

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
52

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
10

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
15

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
55

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
75

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
125

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
83

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
99

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
73

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
94

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
74

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
70

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
70

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
76

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
24

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
82

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
80

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
76

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر