بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چشمم ببر

کد کالا :

50403

وزن :

9/45 قیراط

ابعاد :

16*12 میلیمتر

چشمم ببر
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/20 16:58:2711,000 تومان b...3 (12)
چشم ببر
77

12 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
42

8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
22

12/5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

چشم ببر
70

7/7 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

چشم ببر
70

9/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
18

11/8 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
75

13/4 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

چشم ببر
81

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

چشم ببر
41

11 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
80

9/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
82

10/1 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

چشم ببر
67

12/1 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

چشم ببر
80

10/2 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

چشم ببر
88

9/9 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
28

9/1 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
66

9/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
72

9/4 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
63

9/4 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
73

8/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

چشم ببر
77

12/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس چشم ببر
99

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
54

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
11

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
17

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
57

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
77

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
126

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
85

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
100

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
74

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
94

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
75

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
70

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
70

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
77

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
24

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
83

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
81

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
76

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم