بارگذاری تصاویر
نام کالا :

جاسپر قرمز 10*15

کد کالا :

50395

وزن :

6/35 قیراط

ابعاد :

10*15 میلیمتر

جاسپر قرمز 10*15
$
بالاترین پیشنهاد
5,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/27 15:45:015,000 تومان G...r (115)
جاسپر قرمز 10*15
6

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
73

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
186

210 گرم

83*53 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند جاسپر
2

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
75

6/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
6

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
42

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
49

28/9 قیراط

25*23 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
18

153 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
43

30/55 قیراط

42*21 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
81

29/4 قیراط

40*19 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

جاسپر امپریال
64

4800 گرم

160*152 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

آویز جاسپر
22

8/5 قیراط

19*-10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
3

6/7 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
77

286 گرم

112*47 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جاسپر
67

31/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند جاسپر قرمز
53

147/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
58

25/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
81

17/4 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
63

75/1 قیراط

31*49 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر