بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین کابوشن

کد کالا :

50010

وزن :

1/85 قیراط

ابعاد :

8*8 میلیمتر

سیترین کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/06/05 09:10:3916,000 تومان Y...z (63)
سیترین کابوشن
107

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

سیترین کابوشن
18

3/35 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

سیترین
13

4/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

سیترین
2

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

سیترین کابوشن
63

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
48

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
1

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین + شناسنامه
13

6/25 قیراط

13.02*9.73 میلیمتر

قیمت پایه 260,000 تومان

سیترین
79

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
1
79

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

سیترین
54

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
86

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
63

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
84

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
89

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
72

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
53

9/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 127,000 تومان

سیترین
62

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم