بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50377

وزن :

11/1 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/22 22:50:4811,000 تومان S...m (140)
آونتورین
117

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
97

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
81

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
122

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
80

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
103

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
107

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
77

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
115

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
106

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
83

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
80

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
100

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
119

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
111

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
132

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
100

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
120

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
88

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
115

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
54

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره آونتورین
68

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
14

27/35 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
27

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
25

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
23

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
36

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آونتورین هندوستان
24

19/4 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
37

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
16

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آویز آونتورین
47

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
34

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
75

32/5 قیراط

28*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

آونتورین
63

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
1
4

18 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم