بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود کابوشن

کد کالا :

50008

وزن :

5/25 قیراط

ابعاد :

11*8 میلیمتر

یاقوت کبود کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
48,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/14 11:37:1548,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 10:06:3847,000 تومان N...i (475)
1397/08/14 07:33:0946,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 07:33:0345,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 01:41:0344,000 تومان R...2 (5)
یاقوت کبود
100

22/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

یاقوت کبود
79

15/1 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 378,000 تومان

یاقوت کبود
80

14/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

یاقوت کبود
90

14/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 355,000 تومان

یاقوت کبود
79

13 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 325,000 تومان

یاقوت کبود
83

17 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 425,000 تومان

یاقوت کبود
83

12/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 323,000 تومان

یاقوت کبود
85

11/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

یاقوت کبود
84

11/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 290,000 تومان

یاقوت کبود
89

7/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

یاقوت کبود
83

9/3 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 233,000 تومان

یاقوت کبود
79

11/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 295,000 تومان

یاقوت کبود
64

10/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
84

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 200,000 تومان

یاقوت کبود
83

8/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

یاقوت کبود
86

7/6 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 190,000 تومان

یاقوت کبود
81

6/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

یاقوت کبود
88

6/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 155,000 تومان

یاقوت کبود
86

5/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
86

5/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
86

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 234,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
98

11/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 117,000 تومان

یاقوت کبود
112

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 473,000 تومان

یاقوت کبود
77

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

یاقوت کبود
1
110

11/8 قیراط

15*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 121,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
0

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
3
74

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
59

3/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود