بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت 10*14

کد کالا :

50369

وزن :

6/55 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

اوناکیت 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/12 03:19:538,000 تومان N...i (475)
اوناکیت 10*14
479

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
14

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
69

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
1

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
52

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
46

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
36

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
37

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
66

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
56

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
57

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
9

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت 10*14
230

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
16

24/8 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند اوناکیت
18

110/85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره اوناکیت
106

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
38

39 قیراط

33.32*20.46*6.54 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

آویز اوناکیت
15

25/2 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

اوناکیت هندوستان
55

25/5 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

آویز اوناکیت
37

30/8 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
3

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان