بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود کابوشن

کد کالا :

50006

وزن :

8/3 قیراط

ابعاد :

14*11 میلیمتر

یاقوت کبود کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
66,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/04 02:08:2566,000 تومان N...i (475)
1397/08/04 00:52:1965,000 تومان E...r (84)
1397/08/03 16:49:4263,000 تومان N...i (475)
یاقوت کبود
93

22/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 452,000 تومان

یاقوت کبود
72

15/1 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 302,000 تومان

یاقوت کبود
73

14/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 294,000 تومان

یاقوت کبود
83

14/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 284,000 تومان

یاقوت کبود
72

13 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
76

17 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 340,000 تومان

یاقوت کبود
76

12/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 258,000 تومان

یاقوت کبود
78

11/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت کبود
77

11/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 232,000 تومان

یاقوت کبود
83

7/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

یاقوت کبود
76

9/3 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

یاقوت کبود
72

11/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 236,000 تومان

یاقوت کبود
57

10/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

یاقوت کبود
77

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت کبود
76

8/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
79

7/6 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
75

6/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
81

6/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

یاقوت کبود
79

5/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

یاقوت کبود
77

5/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 106,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
60

6 قیراط

11.03*9.73 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 275,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
3
87

34/6 قیراط

20*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 149,000 تومان

یاقوت کبود
1
81

5/3 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 55,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
2

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
3
75

1 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
49

6/9 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود