بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود کابوشن

کد کالا :

50004

وزن :

8/4 قیراط

ابعاد :

16*11 میلیمتر

یاقوت کبود کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
100,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/06 16:02:22100,000 تومان v...z (567)
1397/09/06 16:02:2199,000 تومان N...i (475)
1397/09/06 16:02:1998,000 تومان v...z (567)
1397/09/06 16:02:1997,000 تومان N...i (475)
1397/09/06 16:02:1696,000 تومان v...z (567)
یاقوت کبود
52

22/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 452,000 تومان

یاقوت کبود
40

15/1 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 302,000 تومان

یاقوت کبود
41

14/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 294,000 تومان

یاقوت کبود
47

14/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 284,000 تومان

یاقوت کبود
41

13 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
51

15/3 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 306,000 تومان

یاقوت کبود
39

17 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 340,000 تومان

یاقوت کبود
42

12/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 258,000 تومان

یاقوت کبود
47

11/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت کبود
42

11/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 232,000 تومان

یاقوت کبود
51

7/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

یاقوت کبود
41

9/3 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

یاقوت کبود
38

11/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 236,000 تومان

یاقوت کبود
22

10/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

یاقوت کبود
43

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت کبود
42

8/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
46

7/6 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
38

6/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
46

6/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

یاقوت کبود
42

5/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (کوراندوم)
116

35/7 قیراط

18*16 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
82

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

قیمت پایه 229,000 تومان

یاقوت کبود
42

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
14

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
35

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
25

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود