بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یشم کانادا

کد کالا :

50333

وزن :

15/6 قیراط

ابعاد :

22*14 میلیمتر

یشم کانادا
$
بالاترین پیشنهاد
34,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 02:04:3934,000 تومان N...i (475)
1397/08/12 00:04:3933,000 تومان v...z (567)
1397/08/09 02:18:3932,000 تومان N...i (475)
یشم کانادا
139

98/5 قیراط

38*30 میلیمتر

قیمت 493,000 تومان

یشم کانادا
174

34/95 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 175,000 تومان

یشم کانادا
90

23/6 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

یشم کانادا
118

37 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

یشم کانادا
69

9/95 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

یشم کانادا
76

41/8 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 209,000 تومان

یشم کانادا
82

34/4 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

یشم کانادا
73

18/45 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

یشم کانادا
71

34/1 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 171,000 تومان

یشم کانادا
83

29/8 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یشم کانادا
82

35/9 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

یشم کانادا
79

25/35 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت 127,000 تومان

یشم کانادا
74

16/15 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

یشم کانادا
56

119/1 قیراط

37*30 میلیمتر

قیمت 596,000 تومان

یشم کانادا
47

77/3 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 387,000 تومان

یشم کانادا
65

104/5 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت 523,000 تومان

یشم کانادا
31

54/5 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت 273,000 تومان

یشم کانادا
22

45/6 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یشم کانادا
28

54/7 قیراط

25*20 میلیمتر

قیمت 274,000 تومان

یشم کانادا
18

42 قیراط

27*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

مهره یشم
40

33/5 قیراط

23*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
10

21/8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره یشم
6

24/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس یشم افغان
89

31/9 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

یشم هندوستان
37

14/7 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

یشم یمن
70

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
79

8/6 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم زیتونی
53

5/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یشم کانادا
66

87/5 قیراط

37*29 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

یشم
54

5/1 قیراط

15*8 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم