بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یشم کانادا

کد کالا :

50329

وزن :

12/2 قیراط

ابعاد :

20*13.5 میلیمتر

یشم کانادا
$
بالاترین پیشنهاد
29,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/20 13:53:4629,000 تومان s...4 (32)
1397/09/20 11:38:3428,000 تومان v...z (567)
1397/09/19 19:41:2827,000 تومان s...4 (32)
1397/09/17 00:31:1326,000 تومان m...m (101)
یشم کانادا
138

98/5 قیراط

38*30 میلیمتر

قیمت 493,000 تومان

یشم کانادا
173

34/95 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 175,000 تومان

یشم کانادا
90

23/6 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

یشم کانادا
117

37 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

یشم کانادا
68

9/95 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

یشم کانادا
74

41/8 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 209,000 تومان

یشم کانادا
81

34/4 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

یشم کانادا
72

18/45 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

یشم کانادا
70

34/1 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 171,000 تومان

یشم کانادا
82

29/8 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یشم کانادا
81

35/9 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

یشم کانادا
78

25/35 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت 127,000 تومان

یشم کانادا
73

16/15 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

یشم کانادا
53

119/1 قیراط

37*30 میلیمتر

قیمت 596,000 تومان

یشم کانادا
45

77/3 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 387,000 تومان

یشم کانادا
63

104/5 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت 523,000 تومان

یشم کانادا
29

54/5 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت 273,000 تومان

یشم کانادا
20

45/6 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یشم کانادا
26

54/7 قیراط

25*20 میلیمتر

قیمت 274,000 تومان

یشم کانادا
16

42 قیراط

27*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

یشم زیتونی
84

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره یشم
38

33/5 قیراط

23*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
8

21/8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره یشم
3

24/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس یشم افغان
88

31/9 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

یشم هندوستان
34

14/7 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

یشم یمن
67

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
76

8/6 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم کانادا
62

87/5 قیراط

37*29 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

یشم
51

5/1 قیراط

15*8 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم