بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یشم کانادا

کد کالا :

50328

وزن :

30/6 قیراط

ابعاد :

29*17.5 میلیمتر

یشم کانادا
$
بالاترین پیشنهاد
63,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 09:49:0663,000 تومان N...i (475)
یشم کانادا
148

98/5 قیراط

38*30 میلیمتر

قیمت 493,000 تومان

یشم کانادا
187

34/95 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 175,000 تومان

یشم کانادا
96

23/6 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

یشم کانادا
122

37 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

یشم کانادا
73

9/95 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

یشم کانادا
79

41/8 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 209,000 تومان

یشم کانادا
86

34/4 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

یشم کانادا
77

18/45 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

یشم کانادا
76

34/1 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 171,000 تومان

یشم کانادا
87

29/8 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یشم کانادا
85

35/9 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

یشم کانادا
84

25/35 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت 127,000 تومان

یشم کانادا
78

16/15 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

یشم کانادا
59

119/1 قیراط

37*30 میلیمتر

قیمت 596,000 تومان

یشم کانادا
50

77/3 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 387,000 تومان

یشم کانادا
2

87/5 قیراط

37*29 میلیمتر

قیمت 438,000 تومان

یشم کانادا
35

54/5 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت 273,000 تومان

یشم کانادا
27

45/6 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یشم کانادا
31

54/7 قیراط

25*20 میلیمتر

قیمت 274,000 تومان

یشم کانادا
22

42 قیراط

27*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

اسلایس یشم
89

48 گرم

87*56 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

یشم هندوستان
50

17/55 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

مهره یشم
31

38/9 قیراط

25*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
25

25/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره یشم
22

49/55 قیراط

32*26 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یشم یمن
86

10/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
78

3/7 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

یشم زیتونی
58

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یشم کانادا
71

104/5 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

یشم
59

6/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم