بارگذاری تصاویر
نام کالا :

تورمالین صورتی (روبلیت)

کد کالا :

50325

وزن :

0/7 قیراط

ابعاد :

7*4.5 میلیمتر

تورمالین صورتی (روبلیت)
$
بالاترین پیشنهاد
35,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/15 12:32:3135,000 تومان D...3 (0)
1397/09/15 12:32:1830,000 تومان D...3 (0)
کریستال تورمالین
2
47

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

تورمالین
29

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
85

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
24

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
57

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
78

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
63

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
44

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین