بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود کابوشن

کد کالا :

50003

وزن :

6/7 قیراط

ابعاد :

8*9 میلیمتر

یاقوت کبود کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
51,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/28 19:09:3251,000 تومان S...r (1)
یاقوت کبود
100

22/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 452,000 تومان

یاقوت کبود
79

15/1 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 302,000 تومان

یاقوت کبود
80

14/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 294,000 تومان

یاقوت کبود
89

14/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 284,000 تومان

یاقوت کبود
79

13 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
83

17 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 340,000 تومان

یاقوت کبود
82

12/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 258,000 تومان

یاقوت کبود
84

11/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت کبود
84

11/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 232,000 تومان

یاقوت کبود
88

7/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

یاقوت کبود
83

9/3 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

یاقوت کبود
78

11/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 236,000 تومان

یاقوت کبود
64

10/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

یاقوت کبود
84

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت کبود
83

8/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
86

7/6 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
81

6/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
87

6/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

یاقوت کبود
85

5/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

یاقوت کبود
86

5/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 106,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
83

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 234,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
96

11/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

یاقوت کبود
1
106

11/8 قیراط

15*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 121,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
14

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
2
59

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
57

6/9 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم