بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود کابوشن

کد کالا :

50002

وزن :

12/45 قیراط

ابعاد :

14*12 میلیمتر

یاقوت کبود کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
99,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 15:44:4299,000 تومان N...i (475)
1397/08/29 15:14:5198,000 تومان M...a (2)
1397/08/29 14:13:5097,000 تومان N...i (475)
1397/08/28 11:44:0096,000 تومان M...a (2)
1397/08/27 02:22:1395,000 تومان E...r (84)
یاقوت کبود
102

22/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

یاقوت کبود
81

15/1 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 378,000 تومان

یاقوت کبود
83

14/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

یاقوت کبود
92

14/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 355,000 تومان

یاقوت کبود
81

13 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 325,000 تومان

یاقوت کبود
86

17 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 425,000 تومان

یاقوت کبود
85

12/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 323,000 تومان

یاقوت کبود
87

11/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

یاقوت کبود
87

11/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 290,000 تومان

یاقوت کبود
91

7/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

یاقوت کبود
84

9/3 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 233,000 تومان

یاقوت کبود
81

11/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 295,000 تومان

یاقوت کبود
65

10/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
86

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 200,000 تومان

یاقوت کبود
84

8/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

یاقوت کبود
88

7/6 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 190,000 تومان

یاقوت کبود
83

6/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

یاقوت کبود
90

6/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 155,000 تومان

یاقوت کبود
88

5/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
88

5/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (کوراندوم)
104

57/2 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 572,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
66

6/65 قیراط

11.73*10.09 میلیمتر

قیمت پایه 203,000 تومان

یاقوت کبود
114

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 473,000 تومان

یاقوت کبود
78

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
1

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
60

3/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم