بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فلوریت کابوشن

کد کالا :

50298

وزن :

11 قیراط

ابعاد :

17*12.5 میلیمتر

فلوریت کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/02 00:41:3017,000 تومان M...h (0)
فلوریت کابوشن
98

37/2 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

فلوریت کابوشن
81

33/95 قیراط

24.5*17 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

فلوریت کابوشن
120

15/35 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

فلوریت کابوشن
78

14/85 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

فلوریت کابوشن
101

11/65 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

فلوریت کابوشن
115

19/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

فلوریت کابوشن
96

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

فلوریت کابوشن
97

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

فلوریت کابوشن
111

15/65 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

فلوریت کابوشن
105

17/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

فلوریت کابوشن
81

41/85 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

فلوریت کابوشن
129

69/35 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت 243,000 تومان

فلوریت
65

39/4 قیراط

24*19 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

فلوریت
77

34/1 قیراط

27*19 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

فلوریت
80

34/7 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 122,000 تومان

فلوریت
36

29 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

فلوریت
75

25/4 قیراط

25*17 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

فلوریت
23

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

فلوریت
74

31/8 قیراط

22*15 میلیمتر

قیمت 112,000 تومان

فلوریت
49

21/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

فلوریت رنگی (مکزیک)
100

73/35 قیراط

33*27 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

فلوریت
50

7/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کریستال فلوریت
20

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
35

49/35 قیراط

18.45*26.21 میلیمتر

قیمت پایه 450,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
36

22/3 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

فلوریت
68

32/2 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 113,000 تومان

فلوریت بنفش
39

381/58 گرم

93*51 میلیمتر

قیمت پایه 153,000 تومان

فلوریت سبز
32

1094 گرم

132*71 میلیمتر

قیمت پایه 329,000 تومان

فلوریت
89

250/99 گرم

115*73 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس فلوریت
41

154/63 گرم

90*60*13 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

اسلایس فلوریت
43

54/95 گرم

53*30*13 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

اسلایس فلوریت
99

33/29 گرم

37*36*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره فلوریت
90

22/4 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
72

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت