بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فلوریت کابوشن

کد کالا :

50297

وزن :

31/7 قیراط

ابعاد :

21.5*15 میلیمتر

فلوریت کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
47,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/22 21:47:5247,000 تومان s...4 (32)
فلوریت کابوشن
72

37/2 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

فلوریت کابوشن
56

33/95 قیراط

24.5*17 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

فلوریت کابوشن
99

15/35 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

فلوریت کابوشن
55

14/85 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

فلوریت کابوشن
80

11/65 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

فلوریت کابوشن
94

19/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

فلوریت کابوشن
77

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

فلوریت کابوشن
76

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

فلوریت کابوشن
91

15/65 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

فلوریت کابوشن
81

17/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

فلوریت کابوشن
62

41/85 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

فلوریت کابوشن
101

69/35 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت 243,000 تومان

فلوریت
41

39/4 قیراط

24*19 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

فلوریت
55

34/1 قیراط

27*19 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

فلوریت
54

34/7 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 122,000 تومان

فلوریت
13

29 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

فلوریت
53

25/4 قیراط

25*17 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

فلوریت
51

31/8 قیراط

22*15 میلیمتر

قیمت 112,000 تومان

فلوریت
27

21/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

فلوریت
53

18/2 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

فلوریت فست
90

15/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال فلوریت
50

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
22

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
36

18/4 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

فلوریت
10

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت بنفش
4

385/98 گرم

77*72 میلیمتر

قیمت پایه 155,000 تومان

فلوریت سبز
27

77/99 گرم

47*38 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

فلوریت
61

1035 گرم

112*80 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

اسلایس فلوریت
27

338/64 گرم

78*88*20 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

اسلایس فلوریت
64

61/93 گرم

49*29*18 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

اسلایس فلوریت
35

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

فلوریت رنگی مکزیک
17

27/8 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

مهره فلوریت
68

24 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
54

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت