بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود کابوشن

کد کالا :

50000

وزن :

7/95 قیراط

ابعاد :

11*9 میلیمتر

یاقوت کبود کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
64,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/09 08:39:0364,000 تومان N...i (475)
1397/08/08 20:36:4163,000 تومان v...z (567)
1397/08/05 15:56:1361,000 تومان E...r (84)
یاقوت کبود
94

22/6 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 452,000 تومان

یاقوت کبود
73

15/1 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 302,000 تومان

یاقوت کبود
74

14/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 294,000 تومان

یاقوت کبود
84

14/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 284,000 تومان

یاقوت کبود
73

13 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
77

17 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 340,000 تومان

یاقوت کبود
78

12/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 258,000 تومان

یاقوت کبود
80

11/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت کبود
78

11/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 232,000 تومان

یاقوت کبود
84

7/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

یاقوت کبود
77

9/3 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

یاقوت کبود
73

11/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 236,000 تومان

یاقوت کبود
58

10/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

یاقوت کبود
79

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت کبود
78

8/5 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
81

7/6 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
76

6/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
83

6/2 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

یاقوت کبود
81

5/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

یاقوت کبود
78

5/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 106,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
70

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

قیمت پایه 229,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
87

11/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

یاقوت کبود
1
85

5/3 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 55,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
6

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
51

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
51

6/9 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم