بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فلوریت کابوشن

کد کالا :

50292

وزن :

19/1 قیراط

ابعاد :

19.5*15 میلیمتر

فلوریت کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
32,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 01:48:3532,000 تومان B...i (146)
1397/09/13 00:39:4931,000 تومان v...z (567)
1397/09/11 02:51:2130,000 تومان B...i (146)
فلوریت کابوشن
77

37/2 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

فلوریت کابوشن
59

33/95 قیراط

24.5*17 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

فلوریت کابوشن
101

15/35 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

فلوریت کابوشن
57

14/85 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

فلوریت کابوشن
83

11/65 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

فلوریت کابوشن
98

19/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

فلوریت کابوشن
79

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

فلوریت کابوشن
79

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

فلوریت کابوشن
94

15/65 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

فلوریت کابوشن
84

17/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

فلوریت کابوشن
65

41/85 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

فلوریت کابوشن
107

69/35 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت 243,000 تومان

فلوریت
45

39/4 قیراط

24*19 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

فلوریت
58

34/1 قیراط

27*19 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

فلوریت
57

34/7 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 122,000 تومان

فلوریت
17

29 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

فلوریت
57

25/4 قیراط

25*17 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

فلوریت
1

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

فلوریت
54

31/8 قیراط

22*15 میلیمتر

قیمت 112,000 تومان

فلوریت
31

21/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

کریستال فلوریت
45

83/9 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

فلوریت
35

7/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
17

56/85 قیراط

30.54*22.27 میلیمتر

قیمت پایه 477,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
2

18/4 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

فلوریت
45

35/5 قیراط

23*14 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

فلوریت بنفش
32

275/62 گرم

69*49 میلیمتر

قیمت پایه 111,000 تومان

فلوریت سبز
23

572 گرم

95*98 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

فلوریت
94

1345 گرم

150*115 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

اسلایس فلوریت
63

204/08 گرم

79*57*20 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

اسلایس فلوریت
67

177/2 گرم

80*47*20 میلیمتر

قیمت پایه 89,000 تومان

اسلایس فلوریت
77

35/41 گرم

37*38*13 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

فلوریت رنگی مکزیک
9

60/1 قیراط

39*25 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

مهره فلوریت
68

24/4 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
50

16/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت