بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دستبند انیکس - سیترین

کد کالا :

52445

وزن :

124 قیراط

ابعاد :

10 میلیمتر

دستبند انیکس - سیترین
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/26 21:09:3541,000 تومان s...i (-234)
دستبند انیکس - سیترین
31

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
36

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
5

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
55

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
41

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
21

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
72

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
75

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
34

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

قیمت پایه 879,000 تومان

سیترین
45

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
78

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
82

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
80

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
85

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
68

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
49

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
48

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم