بارگذاری تصاویر
فلوریت فست
کد کالا :

50287

وزن :

31/3 قیراط

ابعاد :

24.5*13.5 میلیمتر

قیمت :

188,000 تومان

فلوریت
48

55/95 قیراط

26*17 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

فلوریت
3

54/35 قیراط

34*13 میلیمتر

قیمت 327,000 تومان

فلوریت
62

36/2 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

فلوریت
76

28/2 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

فلوریت
16

28/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

فلوریت
45

32/2 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 194,000 تومان

فلوریت
40

35/5 قیراط

23*14 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

فلوریت
81

22/6 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

فلوریت
16

43/5 قیراط

22*17 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

فلوریت
25

14/3 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

فلوریت
54

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

فلوریت فست
88

15/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال فلوریت
47

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
18

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
34

18/4 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

فلوریت
9

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت بنفش
3

385/98 گرم

77*72 میلیمتر

قیمت پایه 155,000 تومان

فلوریت سبز
25

77/99 گرم

47*38 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

فلوریت
60

1035 گرم

112*80 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

اسلایس فلوریت
27

338/64 گرم

78*88*20 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

اسلایس فلوریت
64

61/93 گرم

49*29*18 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

اسلایس فلوریت
35

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

فلوریت رنگی مکزیک
16

27/8 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

مهره فلوریت
67

24 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
53

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم