بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فلوریت فست

کد کالا :

50282

وزن :

31 قیراط

ابعاد :

17*16.5 میلیمتر

فلوریت فست
$
بالاترین پیشنهاد
94,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/09 00:40:1794,000 تومان v...z (567)
فلوریت فست
19

31/3 قیراط

24.5*13.5 میلیمتر

قیمت 188,000 تومان

فلوریت
49

55/95 قیراط

26*17 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

فلوریت
5

54/35 قیراط

34*13 میلیمتر

قیمت 327,000 تومان

فلوریت
63

36/2 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

فلوریت
77

28/2 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

فلوریت
17

28/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

فلوریت
46

32/2 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 194,000 تومان

فلوریت
42

35/5 قیراط

23*14 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

فلوریت
82

22/6 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

فلوریت
17

43/5 قیراط

22*17 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

فلوریت
27

14/3 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

فلوریت
56

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

فلوریت فست
91

15/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال فلوریت
50

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
23

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
37

18/4 قیراط

26*14 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

فلوریت
11

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت بنفش
5

385/98 گرم

77*72 میلیمتر

قیمت پایه 155,000 تومان

فلوریت سبز
28

77/99 گرم

47*38 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

فلوریت
62

1035 گرم

112*80 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

اسلایس فلوریت
28

338/64 گرم

78*88*20 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

اسلایس فلوریت
65

61/93 گرم

49*29*18 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

اسلایس فلوریت
36

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

فلوریت رنگی مکزیک
18

27/8 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

مهره فلوریت
69

24 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
54

17/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم